Lawatan Kerja Y.B. Tuan Haji Asmuni bin Awi, Pengerusi Yayasan Perak merangkap Pengerusi Jawatankuasa Agama dan Pendidikan Islam, Luar Bandar dan Pembangunan Usahawan ke Kampung Kelantan, Lenggong untuk melihat perusahaan ternakan ikan dalam sangkar yang telah diadakan pada 20 April 2019 (Sabtu).

BERITA SEMASA