Hari Keluarga Yayasan Perak telah diadakan di Swiss Garden Beach Resort pada 20 & 21 Januari 2018.

BERITA SEMASA