TABUNG SIMPANAN PENDIDIKAN ANAK PERAK

PENGENALAN

Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan semasa pembentangan Bajet 2010 di Dewan Undangan Negeri Perak pada 28/10/2009 telah mewujudkan Tabung Simpanan Pendidikan Amanjaya (kini dikenali sebagai Tabung Simpanan Pendidikan Anak Perak).

Ucapan pembentangan bajet 2010 Y.A.B. Menteri Besar Perak adalah seperti berikut:-  

“Kerajaan Negeri Perak juga akan mewujudkan Tabung Simpanan Pendidikan Negeri di mana peruntukan RM200 disediakan untuk kelahiran anak Perak. Inisiatif ini merupakan  simpanan pendidikan mereka untuk masa hadapan. Bagi tujuan ini peruntukan sebanyak RM2,000,000 disediakan pada tahun 2010 dan akan disalurkan melalui Yayasan Perak”.LATAR BELAKANG

Peruntukan tersebut adalah sebanyak RM200.00 seorang yang telah disediakan bagi setiap kelahiran anak Perak bermula pada tahun 2010.

Peruntukan ini akan disalurkan melalui Yayasan Perak.

Peruntukan ini bermaksud sebanyak RM200.00 diberikan sebagai simpanan permulaan menerusi Skim Simpanan Pendidikan Nasional  (SSPN-i) di bawah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) bagi setiap kelahiran anak Perak tidak mengira bangsa dan agama.

Bagi maksud Anak Perak, pengertian seperti yang diperuntukan dalam Akta Tubuh Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan iaitu:-

“Pemohon lahir di Negeri Perak. Ibu atau Bapa hendaklah lahir di Negeri Perak atau telah bermastautin dengan tinggal di Negeri Perak secara berterusan untuk tempoh 10 tahun atau lebih”OBJEKTIF/ MATLAMAT

Tabung Simpanan Pendidikan Anak Perak adalah bertujuan sebagai inisiatif pendidikan dan pelajaran yang merupakan simpanan pendidikan untuk masa depan anak-anak kelahiran Negeri Perak. Pengwujudan Tabung Simpanan Pendidikan Anak Perak ini adalah untuk membolehkan anak-anak kelahiran negeri Perak mulai tahun 2010 mempunyai simpanan untuk menjamin pendidikan dan pelajaran mereka di masa hadapan.

 

SASARAN

Sasaran utama tabung ini adalah untuk anak-anak yang dilahirkan di Negeri Perak sahaja. Kelahiran dikira mulai 1/1/2010 selepas jam 12.00 tengah malam. Kelahiran hendaklah didaftar di Jabatan Pendaftaran Negara di dalam Negeri Perak atau mana-mana tempat dalam Negeri Perak sahaja.

PERATURAN / SYARAT-SYARAT

 • Anak kelahiran Negeri Perak seperti berikut:-

(a) Pemohon dan ibu atau bapa lahir di Negeri Perak, atau

(b) Pemohon dan ibu atau bapa lahir di luar Negeri Perak tetapi telah bermastautin di Negeri Perak lebih daripada 10 tahun, atau

(c) Pemohon dan ibu atau bapa yang lahir di Negeri Perak tetapi beralamat di luar Negeri Perak dan telah bermastautin di Negeri Perak lebih dari 10 tahun.

 • Kelahiran Anak Negeri Perak bermula pada 1/1/2010 mulai selepas jam 12.00 tengah malam.
 • Anak kelahiran Negeri Perak mestilah mendaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara di Negeri Perak atau mana-mana tempat dalam Negeri Perak dan mempunyai Sijil Kelahiran yang sah.
 • Hendaklah mendaftar dengan Yayasan Perak untuk mendapat Tabung Pendidikan Amanjaya ini melalui borang atau kaedah-kaedah yang akan difikirkan dari masa ke semasa.
 • Jumlah pendapatan (isirumah) di bawah RM5,000 sebulan.
 • Setiap kelahiran akan mendapat RM200.00 dan wang tersebut akan dimasukkan ke dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN-i).
 • Wang simpanan dalam tabungan SSPN-i ini hanya boleh dikeluarkan selepas anak kelahiran Negeri Perak tersebut genap 18 tahun ke atas.
 • Ibu/Bapa/Penjaga digalakkan menabung dan menambah tabungan di dalam SSPN-i dari masa ke semasa.
 • Dokumen Yang Diperlukan adalah :
  1. Borang Permohonan yang telah lengkap diisi
  2. Salinan SIJIL KELAHIRAN atau MYKID anak.
  3. Salinan KAD PENGENALAN (MYKAD) IBU atau BAPA yang lahir di Negeri Perak.
  4. Salinan PENYATA PENDAPATAN/SLIP GAJI (isirumah) yang disahkan oleh majikan. Sekiranya bekerja sendiri sila dapatkan pengesahan pendapatan daripada Pengerusi MPKK/ Penghulu Mukim kawasan masing-masing.
  5. Borang Pembukaan Akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN-i) yang siap diisi. Jika telah membuka akaun SSPN-i, sila kepilkan salinan borang pembukaan akaun SSPN-i atau salinan KAD SSPN-i

 

MUAT TURUN BORANG

 

Borang Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) yang siap diisi. Jika telah membuka akaun SSPN, sila kepilkan salinan borang pembukaan akaun SSPN atau salinan kad SSPN