ANGGOTA YAYASAN PERAK

   yb asmuni  
 

Y.B. ENCIK ASMUNI BIN AWI

Pengerusi Jawatankuasa Agama dan Pendidikan Islam, Luar Bandar dan Pembangunan Usahawan

Pengerusi Yayasan Perak

 

 
       

 Y.B. DATO' HAJI MOHD. GAZALI BIN JALAL

D.P.C.M., D.P.M.P., P.C.M., A.M.P

Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Timbalan Pengerusi Yayasan Perak

 

Y.B. DATO' ROHANA BINTI ABD. MALEK

D.P.C.M., K.M.N.,

Penasihat Undang-undang Negeri Perak

 

 

Y.B. DATO' HAJI ABU BAKAR BIN HAJI SAID

D.P.M.P., P.C.M.

Pegawai Kewangan Negeri Perak

 

     

 

YBRS. TUAN RUMAIZI BIN BAHARIN @ MD. DAUD

A.M.P., P.P.T.

Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak

Y.BHG. DATO' HAJI MAT LAZIM B. IDRIS

D.P.M.P., A.M.P.

Pengarah Pendidikan Negeri Perak