Bantuan Saradiri & Kecemasan Mahasiswa Anak Perak

Bantuan ini bertujuan untuk:

a) Meringankan beban mahasiswa yang datang dari keluarga yang kurang berkemampuan bagi membolehkan mahasiswa fokus terhadap pelajaran tanpa terganggu dengan masalah kewangan.

b) Menunjukkan keprihatinan Kerajaan Negeri Perak kepada kebajikan Mahasiswa Perak serta membantu meringankan beban keluarga.

Definisi Jenis-Jenis Bantuan

Bantuan ini terbahagi kepada 2 jenis bantuan yang akan disalurkan kepada mahasiswa anak Perak:

1. Bantuan Sara Diri

a) Bantuan tambahan bagi menampung perbelanjaan harian mahasiswa sewaktu menjalani pengajian di IPT.

b) Bantuan kepada mahasiswa yang terpaksa membuat pertambahan semestar atas alasan munasabah selain daripada disebabkan oleh kegagalan subjek.

2. Bantuan Kecemasan

a) Bantuan khas sewaktu mahasiswa ditimpa bencana atau musibah bagi meringankan       beban yang ditanggung.

b) Contoh-contoh bencana atau musibah:

i. Kemalangan,
ii. Kebakaran,
iii. Kematian Ibu / Bapa / Penjaga,
iv. Kecurian,
v. Bencana alam (Banjir / Ribut / Tanah Runtuh),
vi. Penyakit kronik.

KADAR PEMBERIAN

Kategori Nilai Bantuan (setahun)
Bantuan Sara Diri RM700
Bantuan Kecemasan

RM300 – RM1,000

(Mengikut Bencana/Musibah)

SYARAT BANTUAN SARA DIRI

1. Anak kelahiran Negeri Perak seperti berikut:-

a) Pemohon dan ibu atau bapa lahir di Negeri Perak ; atau

b) Pemohon dan ibu atau bapa lahir di luar Negeri Perak tetapi telah bermastautin di Negeri Perak lebih daripada 10 tahun ; atau

c) Pemohon dan ibu atau bapa yang lahir di Negeri Perak tetapi beralamat di luar Negeri Perak dan telah bermastautin di Negeri Perak lebih dari 10 tahun.

d) Keutamaan kepada mahasiswa yang masih menetap di Negeri Perak.

2. Sedang melanjutkan pengajian SEPENUH MASA dalam SEMESTER KEDUA DAN KE ATAS peringkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana (MASTER) dan Ijazah Doktor Falsafah (PhD) di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

3. Open Universiti Malaysia (OUM) tidak layak untuk memohon bantuan ini.

4. Semua permohonan perlu mendapat sokongan / pengesahan pihak Hal Ehwal Pelajar di IPT pemohon.

5. Isirumah (Ibu dan Bapa) keluarga berpendapatan di bawah RM5,000 sebulan sahaja (gaji pokok).

6. Memperoleh Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) semasa 2.75 dan ke atas. Keutamaan kepada mahasiswa yang memperoleh PNGK 3.0 dan ke atas.

7. Mahasiswa yang telah mendapat sebarang bantuan Biasiswa Pendidikan dari mana-mana agensi mahupun syarikat korporat tidak akan dipertimbangkan.

8. Permohonan dibuka sepanjang tahun.

9. Pemberian sekali setahun sahaja bagi setiap pelajar mengikut peringkat pengajian. (Bantuan Sara Diri).

SYARAT BANTUAN KECEMASAN

1. Anak kelahiran Negeri Perak seperti berikut:-

a) Pemohon dan ibu atau bapa lahir di Negeri Perak ; atau

b) Pemohon dan ibu atau bapa lahir di luar Negeri Perak tetapi telah bermastautin di Negeri Perak lebih daripada 10 tahun ; atau

c) Pemohon dan ibu atau bapa yang lahir di Negeri Perak tetapi beralamat di luar Negeri Perak dan telah bermastautin di Negeri Perak lebih dari 10 tahun.

d) Keutamaan kepada mahasiswa yang masih menetap di Negeri Perak.

2. Sedang melanjutkan pengajian SEPENUH MASA peringkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana (MASTER) dan Ijazah Doktor Falsafah (PhD) di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

3. Open Universiti Malaysia (OUM) tidak layak untuk memohon bantuan ini.

4. Semua permohonan perlu mendapat sokongan / pengesahan pihak Hal Ehwal Pelajar di IPT pemohon.

5. Menghantar bukti pengesahan kejadian dalam bentuk Laporan Polis, Laporan Perubatan atau Pengesahan oleh Pemimpin Tempatan (Pengerusi Kawasan Rukun Tetangga / Pengerusi MPKK / Penghulu / Wakil Rakyat / Penyelaras DUN).

6. Menghantar permohonan dalam tempoh 2 minggu (14 hari) dari tarikh berlakunya kejadian.

7. Permohonan dibuka sepanjang tahun.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Salinan myKad pelajar, bapa dan ibu yang lahir di Perak.

2. Salinan kad pelajar.

3. Salinan penyata akaun bank pelajar.

4. Salinan surat kematian dan surat bercerai (jika berkaitan).

5. Salinan Transkrip Keputusan Peperiksaan Terkini (Bantuan Sara Diri sahaja).

6. Salinan Laporan Polis / Laporan Perubatan (Bantuan Kecemasan Mahasiswa Negeri Perak sahaja).

7. Penyata pendapatan (isirumah) bapa & ibu / penjaga yang disahkan oleh majikan dan sekiranya pesara sila kepilkan salinan penyata pencen bulanan atau jika bekerja sendiri sila dapatkan pengesahan pendapatan.

8. Borang Permohonan:

a) Sokongan – Pegawai Hal Ehwal Pelajar (HEP) IPT pemohon.

b) Perakuan – ADUN / Penyelaras DUN / Pengerusi MPKK / Penghulu Mukim (Kawasan tempat tinggal di Negeri Perak sahaja)

9. Semua dokumen perlu disahkan oleh Pengerusi MPKK / Penghulu Mukim / Pegawai Kerajaan Kelas A / Wakil Rakyat / Penyelaras DUN.

MUAT TURUN BORANG

Borang Permohonan Bantuan Sara Diri dan Kecemasan Mahasiswa Negeri Perak juga boleh didapati secara percuma di Pejabat Yayasan Perak,  Pejabat Pusat Khidmat Masyarakat Dewan Undangan Negeri (DUN) di kawasan masing-masing.