Program Pemimpin Bersama Masyarakat Orang Asli RPS Kemar

Program Pemimpin Bersama Masyarakat Orang Asli RPS Kemar

Pengurus Besar Yayasan Perak, Tuan Haji Mohammad Yusoff bin Abustan bersama pegawai Yayasan Perak telah turut serta dalam Program Pemimpin Bersama Masyarakat Orang Asli RPS Kemar Daerah Hulu Perak Tahun 2020 pada 23 – 25 Januari yang lalu.

Yayasan Perak bersama wakil serta EXCO Kerajaan Negeri telah pergi ke beberapa buah kampung di Kawasan Orang Asli RPS Kemar bertujuan untuk memberi sumbangan Bantuan Kotak Harapan untuk penduduk kampung di sana dan pemberian tersebut telah diserahkan oleh Pengerusi Yayasan Perak, YB Dato’ Asmuni bin Awi dan Pengurus Besar Yayasan Perak.

#yayasanperak

#Iltizampendidikantransformasiinsan