Sistem e-penghulu

#YPMakluman Untuk makluman, bagi permohonan bantuan Yayasan Perak yang memerlukan pengesahan daripada penghulu kawasan boleh merujuk portal epenghulu di http://epenghulu.perak.gov.my/ untuk mendapatkan maklumat penghulu di kawasan masing-masing. #yayasanperak#iltizampendidikantransformasiinsan