Program Retreat Yayasan Perak 2022

18 – 21 Januari 2012 – Program Retreat Yayasan Perak telah diadakan selama 2 hari di Evergreen Laurel Hotel, Penang yang melibatkan 39 orang kakitangan Yayasan Perak. Program tersebut diadakan bertujuan untuk memantapkan strategi kerja dan memperkukuhkan pelan hala tuju dan penambahbaikan Yayasan Perak. Turut hadir bersama wakil dari pejabat PDT Kinta, PDT Perak Tengah, PDT Manjung, PDT Sungai Siput, PDT Muallim dan wakil PKN dalam sesi perbincangan bersama Bahagian Pembangunan Sosial.