Open Classroom towards Excellence

#yphebahan
Yayasan Perak dengan kerjasama JPN Perak akan melaksanakan program “Open Classroom towards Excellence” secara atas talian menerusi pautan Google Meet yang diberikan. Tujuan program ini diadakan bagi menyediakan peluang dan bimbingan khas ke arah peningkatan kualiti murid STPM tahun 2022.
Sebanyak 12 sesi kelas akan dijalankan dengan sesi pertama yang bermula pada bulan Ogos 2022.
Pelajar-pelajar STPM Semester 2 tahun 2022 dari seluruh Negeri Perak dijemput untuk turut serta hadir di dalam kelas-kelas yang diaturkan seperti di jadual yang dilampirkan.
#yayasanperak
#iltizampendidikantransformasiinsan