Hari Bertemu Pelanggan Sempena Program DDW Bersama Masyarakat (Dekat) 3.0 Dun Kampong Gajah

20 September 2022 – Yayasan Perak telah turut serta membuka kaunter perkhidmatan pelanggan untuk memudahkan masyarakat setempat berkomunikasi secara terus sama ada untuk membuat aduan, cadangan, mendapatkan khidmat nasihat ataupun sebarang usul penambahbaikan yang berlangsung di Dewan Besar Felcra, Seberang Perak.
#yayasanperak
#iltizampendidikantransformasiinsan