SELAMAT HARI GURU 2023

SELAMAT HARI GURU | 16 MEI 2023

‘Guru Insani Pemangkin Generasi Berilmu’

Ikhlas daripada Pihak Pengurusan dan Warga Kerja Yayasan Perak.

#YayasanPerak
#iltizampendidikantransformasiinsan