Laporan Keputusan Mesyuarat Lembaga Tender YP Bil.1/2024 Bertarikh 16 Januari 2024 (Selasa)