𝗞𝗨𝗡𝗝𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗛𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧 𝗞𝗢𝗟𝗘𝗝 𝗬𝗔𝗬𝗔𝗦𝗔𝗡 𝗦𝗔𝗔𝗗 𝗞𝗘 𝗬𝗔𝗬𝗔𝗦𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗔𝗞

Dr. Nasreen Khanum Nawab Khan, Pengurus Besar Yayasan Perak pada hari ini telah menerima kunjungan hormat delegasi Kolej Yayasan Saad, Melaka (KYSM) yang diketuai oleh Prof Dr Mohd Azizan B. Mohd Noor, Pengerusi BOG KYSM.
Kunjungan hormat tersebut diadakan bagi membincangkan peluang dan ruang jalinan kerjasama yang lebih meluas dalam sektor pendidikan antara Yayasan Perak dan KYSM.
#yayasanperak
#iltizampendidikantransformasi
#perkasapendidikan
#kunjunganhormat