𝗞𝗨𝗡𝗝𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗛𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧 𝗬𝗔𝗬𝗔𝗦𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗔𝗞 𝗞𝗘 𝗨𝗜𝗧𝗠 𝗖𝗔𝗪𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗔𝗞

Yayasan Perak yang diketuai oleh Encik Tajul Hasrul, Pengurus Pembangunan Sosial telah membuat kunjungan hormat ke dua buah Universiti Teknologi Mara (UITM) kampus Seri Iskandar dan kampus Tapah yang disambut baik oleh barisan pegawai dari Unit Keusahawanan dari kedua-dua cawangan UITM.
Tujuan kunjungan hormat ini diadakan adalah untuk pembentangan dan penerangan berkaitan Program Bantuan Pinjaman Tabung Usahawan bagi mahasiswa yabg terlibat dalam bidang keusahawanan sekaligus perbincangan jalinan kerjasama dua hala di antara Yayasan Perak dan UITM Cawangan Perak.
Yayasan Perak juga turut dibawa melawati kawasan tapak perniagaan yang terdapat di dalam UITM Seri Iskandar.
#yayasanperak
#iltizampendidikantransformasiinsan
#programpinjamantabungusahawan
#uitmcawanganperak