𝗡𝗢𝗧𝗜𝗦 𝗪𝗔𝗞𝗧𝗨 𝗣𝗘𝗝𝗔𝗕𝗔𝗧 𝗬𝗔𝗬𝗔𝗦𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗔𝗞 𝗕𝗨𝗟𝗔𝗡 𝗥𝗔𝗠𝗔𝗗𝗔𝗡

Notis pemberitahuan perubahan waktu operasi di pejabat Yayasan Perak sepanjang bulan Ramadan.
#yayasanperak
#iltizampendidikantransformasiinsan
#SalamRamadan