Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.


Lain-lain Polisi:

  • Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
  • Menyebar maklumat berbaur politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Yayasan Perak adalah dilarang.
  • Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
  • Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
  • Laman web/portal agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke Laman web rasmi Yayasan Perak atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Pengurusan Yayasan Perak.
  • Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam  adalah dilarang.

Tarikh kemaskini : 1 Ogos 2023

 

 

Tarikh kemaskini : 1 Ogos 2023