Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera

 

Alhamdulillah bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan izinNya,  saya telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggungjawab bagi menerajui Yayasan Perak sebagai Pengurus Besar. InsyaAllah amanah dan pengharapan yang tinggi ini akan saya pegang dengan sebaiknya dengan izinNya.

Matlamat utama penubuhan Yayasan Perak adalah bagi membasmi kemiskinan di dalam Negeri ini melalui pendidikan. Saya dan seluruh warga kerja Yayasan Perak menanam tekad dan keazaman untuk menjunjung tinggi aspirasi bagi membantu rakyat negeri ini terutamanya golongan sasar iaitu golongan B40 dan miskin tegar. 

Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh  untuk membantu rakyat dari keluarga susah untuk keluar daripada kepompong kemiskinan mereka. Dengan ilmu, generasi muda  akan dapat mengubah nasib keluarga mereka dengan memperolehi pekerjaan dan masa depan yang lebih baik. 

Yayasan Perak akan terus komited untuk memperkasakan sektor pendidikan di Negeri Perak ini dan seterusnya mempergiatkan kolaborasi strategik bagi memastikan pembangunan sektor pendidikan dapat dibuat secara menyeluruh dan tiada golongan yang akan terpinggir.

 “Iltizam Pendidikan, Transformasi Insan“ 

Dr Nasreen Khanum Nawab Khan
Pengurus Besar Yayasan Perak