VISI
– Ke Arah Melahirkan Generasi Berilmu dan Modal Insan Yang Kompetitif.

MISI
– Melaksanakan program dan kemudahan pendidikan di peringkat persekolahan dan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) disamping menyediakan bantuan dalam bidang sukan & rekreasi, kebudayaan & kesenian serta kemajuan masyarakat kepada rakyat Negeri Perak khasnya dan Malaysia amnya.